Prekių grąžinimas

1. Nusipirkę netinkamos kokybės gaminį, Jūs turite teisę grąžinti tokią prekę mums per 7 (septynias) darbo dienas nuo jos pristatymo Jums dienos. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę arba Jums grąžinami sumokėti pinigai.

2. Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, mes įsipareigojame savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.Prekės gali būti gražinamos remiantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. Nr. 217 įsakymu Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo.

3. Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

3.1. prekė turi būti Jūsų nesugadinta;

3.2. grąžinama prekė turi turėti nenuplėštą originalią etiketę;

3.3. prekės nebuvo naudojamos;

4. Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Jūs privalote sumokėti tokį kainų skirtumą.

5. Tais atvejais, kai mes neturime pakeitimui tinkamų daiktų, Jums yra grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.